Đọc kỹ:

Tải Client Võ Lâm Truyền Kỳ I VNG về trước, sau đó xóa toàn bộ thư mục trong Client của VNG chỉ để lại thư mục data, sau đó tải patch về giải nén rồi copy toàn bộ thư mục trong patch đè vào Client VNG:

Tải bằng link trực tiếp

Cách tải Máy Chủ: Đại Lãng Khách (S3)

- Hướng dẫn cài đặt.

- Để cài đặt cần có 1 võ lâm gốc của VNG (Client VNG) - Vào Client VNG xóa hết chỉ chừa lại 2 thư mục data và music. Sau khi tải patch về, ta tiến hành giải nén và copy toàn bộ thư mục trong patch chép đè lên client VNG rồi vào game là chơi không bị lỗi. Nếu giải nén không được vui lòng tải winrar mới nhất tại đây

Link Winrar (Phần mềm giải nén)

Pass giải nén: 123456 hoặc a@123456

Link Google

Link Google 2

Link Google 3

Link Client Full (Tải về chơi lun)

Link Client Full (Dự Phòng 1)

Link Client Full (Dự Phòng 2)


Cách tải Máy Chủ: Lãng Tử (S2)

- Hướng dẫn cài đặt.

- Để cài đặt cần có 1 võ lâm gốc của VNG (Client VNG) - Vào Client VNG xóa hết chỉ chừa lại 2 thư mục data và music. Sau khi tải patch về, ta tiến hành giải nén và copy toàn bộ thư mục trong patch chép đè lên client VNG rồi vào game là chơi không bị lỗi. Nếu giải nén không được vui lòng tải winrar mới nhất tại đây

Link Winrar (Phần mềm giải nén)

Pass giải nén: 123456 hoặc a@123456

Link Google

Link Google 2

Link Google 3

Link Client Full (Tải về chơi lun)


-->